שמחה שרה נגר – אשקלון, ישראל Israel

אשקלון, ישראל

Israel

סיפור אישי “חזרה לחיים” של שמחה נגר . מוות קליני חזרה לחיים.

Share this story

The Shabbos Project