שמחה שרה נגר – אשקלון, ישראל Israel

אשקלון, ישראל

Israel

סיפור אישי “חזרה לחיים” של שמחה נגר . מוות קליני חזרה לחיים.

Share this story

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
The Shabbos Project